Wywiad gospodarczy

Dysponując profesjonalną kadrą detektywów, specjalistów z różnych dziedzin, BI Renoma II oferuje pogłębione opracowania detektywistyczne na temat wskazanych przez zleceniodawcę firm lub branż przemysłowych (handlowych).

Zadanie wykonuje zespół detektywów, dobranych w zależności od zakresu zadań detektywistycznych uzgodnionych z klientem. Stosowane są różne techniki detektywistyczne, w tym analiza dokumentacyjna, wywiad środowiskowy, mystery shopping i obserwacja zewnętrzna. Opracowania detektywistyczne zawierają dane pozwalające na przygotowanie planu ekspansji, skuteczne konkurowanie na rynku, bądź monitorowanie konkurencji.