W zakresie bezpieczeństwa biznesu oferujemy następujące usługi detektywistyczne:

 1. badanie wiarygodności handlowej (finansowej) osób i firm (due diligence), które obejmuje (w zależności od charakteru zlecenia detektywistycznego) wywiad środowiskowy, analizę dokumentacji rejestrowej, sporządzenie dokumentacji foto, ustalenia majątkowe, czynności obserwacyjno-operacyjne w adekwatnym wymiarze;
 2. ustalenia majątkowe dotyczące firm lub osób, wykonywane przez detektywa lub zespół detektywów w celach dowodowych (dla sądu i komornika) lub negocjacyjnych (z dłużnikiem);
 3. czynności negocjacyjne (windykacja) - nasze biuro podejmuje się ich w szczególnych przypadkach, po wykonaniu przez detektywów ustaleń majątkowych - na podstawie pełnomocnictwa zleceniodawcy;
 4. weryfikację danych dot. szkód, które są zgłaszane firmom ubezpieczeniowym; weryfikację przeprowadza detektyw;
 5. audyt bezpieczeństwa firmy, który obejmuje:
  - analizę stanu ochrony informacji,
  - analizę stanu ochrony fizycznej,
  - zalecenia dotyczące poprawy stanu zabezpieczenia przedsiębiorstwa;
 6. konsultacje i analizy detektywistyczne dotyczące zabezpieczenia firmy przed penetracją konkurencji (zespół specjalistów wykonuje analizę techniczną oraz osobową, w tym antypodsłuchową);
 7. wywiad gospodarczy - opracowania detektywistyczne dotyczące firm i branż - prezentujące dane pozwalające na śledzenie konkurencji (zespół detektywów specjalistów wykonuje analizę osobową oraz techniczną, w tym antypodsłuchową);
 8. badanie o nazwie "mystery shopping" - jest ono obliczone na zwiększenie efektywności sprzedaży, pozwala na kontrolę własnego punktu/sieci sprzedaży, a także pracowników, oraz na analizę działania konkurencji;
 9. szkolenia w zakresie wywiadu gospodarczego i ochrony informacji - przeprowadza je doświadczony detektyw.